Pan Ambasador w Żytomierzu

 
 

24 maja 2013 r. Żytomierz odwiedził Pan Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin. Przed katedrą chlebem i solą przywitali dostojnego gościa Kapelan Polaków Żytomierszczyzny, przedstawiciele polskiej społeczności na czele z p. Wiktorią Laskowską-Szczur, prezeską Żytomierskiego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie, oraz dzieci z zespołów folklorystycznych Koroliski i Dzwoneczki, ubrane w polskie stroje ludowe. Pan Ambasador wraz z małżonką uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej w katedrze przez ks. acbpa Piotra Malczuka i ks. bpa Witalija Skomarowskiego. Wśród gości obecny był również pan Konsul Generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek oraz inni polscy dyplomaci. Żytomierz należy bowiem do winnickiego okręgu konsularnego. Po modlitwie złożono kwiaty pod pomnikiem błog. Jana Pawła II. Następnie wszyscy udali się do teatru, aby podziwiać występ Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Przyjazd Mazowsza uświetnił obchody polskich świąt narodowych 2 i 3 maja. Zespół został zaproszony przez Pana Konsula Generalnego Krzysztofa Świderka.