Jubileusz 250-lecia parafii św. Jana z Dukli w Żytomierzu

 
 

Do tak wspaniałego jubileuszu franciszkanie przygotowywali się przez cały rok. Uroczystość rozciągnięto w czasie, świętowanie będzie trwało przez cały rok. Jednakże początek przypadł na niedzielę pomiędzy wspomnieniem św. Jana z Dukli i św. Franciszka. 29 września 2013 abp Lwowa Mieczysław Mokrzycki, przewodniczył celebrze, którą współkoncelebrowali nuncjusz apostolski na Ukrainie bp Gallickson, abp ordynariusz Piotr Malczuk, biskupi Jan Purwiński i Witalij Skomarowski. U boku biskupów miejsce zajął o. Dobrosław OFM, prowincjał franciszkanów (bernardynów) na Ukrainie, oraz wielu innych księży, w tym Kapelan Polaków w Żytomierzu. Burzliwe były dzieje tej świątyni, którą po kasacie klasztoru przez cara (po powstaniu styczniowym) pozwolono zamienić na kościół seminaryjny. Nazwa ta funkcjonuje do dziś, chociaż seminarium żytomierskie zostało przeniesione do podkijowskiego Worzela. W czasach sowieckich kościół i klasztor zostały całkowicie zdewastowane, a w budynku ulokowano komendanturę wojskową, tzw. "wojenkomat" W swoim kazaniu abp metropolita lwowski zaznaczył, że w tych murach kształciło się i formowało wielu świętych kapłanów, m.in. św. Zygmunt Feliński. Dzisiaj my powinniśmy podejmować dzieło głoszenia ewangelii w nowych warunkach.
W uroczystościach wzięli udział również polscy dyplomaci na czele z p. Konsulem Generalnym RP w Winnicy na Ukrainie, Radcą Ministrem K. Świderkiem, oraz przedstawiciele władzy państwowej: wicegubernator p. Jarosław Dołgych i burmistrz Żytomierza p. Włodzimierz Deboj. Dostojnych gości uroczystym obiadem podejmował proboszcz parafii o. Mirosław. Brat MirŻyczymy parafii franciszkańskiej w Żytomierzu "dociągnąć" do "pięćsetki", służąc Bogu i ludziom z pełnym oddaniem i miłością. Pokój i dobro.